Horgászrend

PÖLÖSKEI TÓ NONPROFIT KFT.
HORGÁSZATI SZABÁLYZATA 2023 .

A PÖLÖSKEI TÓ NONPROFIT Kft, mint a Szévízpataki Tőzeggödör (víztérkód: 001775) halászati jogának jogosultja, A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.évi CII törvény (továbbiakban: Törvény) és a Halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013 VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásai mellett e szabályzatban rögzített feltételekkel engedélyezi a horgászatot.

Általános szabályok:

  • A Kft tagjai és a vendéghorgászok a társaság által kiadott területi engedély valamint érvényes állami horgászjegy birtokában horgászhatnak a Pölöskei tó területén.
  • A 14 éven aluli, érvényes állami jeggyel rendelkező gyermek, szülői felügyelettel, egy úszós készséggel a szülő fogási naplójának terhére horgászhat.
  • A vendég horgászokra vonatkozó külön szabályokat, korlátozásokat a társaság az évente kiadásra kerülő területi engedélyekben határozza meg.

Horgászati tilalmak:

  • A Rendeletben meghatározottakon túl a Pölöskei tavon fogási tilalom alá esik még a compó, a koi ponty és a spanyol pikkelyes ponty.
  • A tagok éves engedélye az élménytavon történő horgászatra nem jogosít.

Tilalmi idők:

Az egyes halfajok szerinti tilalmi időket a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza, melyet a Pölöskei tavon az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

  • A ponty faj szerinti tilalma alól felmentést élvez a Pölöskei tó.
  • A társaság indokolt esetben faj szerinti vagy általános horgászati tilalmat rendelhet el. Az elrendelt tilalomról, annak időtartamáról a társaság honlapján és a horgászház hirdető tábláján előzetesen felhívás kerül elhelyezésre.

Méretkorlátozások:

Az egyes halfajok kifogható mérettartományát a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza, melyet a Pölöskei tó területén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

  • A Pölöskei tó nonprofit Kft tagjai a 6 kg-nál nagyobb tömegű pontyot nem tarthatják meg, kifogása után azt haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe.

Napi mennyiségi korlátozások:

A napi mennyiségi korlátozásokat a Rendelet 28. § (10) bekezdése és a 9. sz. melléklete tartalmazza, melyet a Pölöskei tavon az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

  • A társaság tagjai a méretkorlátozások alá eső halfajok közül a süllőből naponta maximum 2 db-ot tarthatnak meg.

Éves mennyiségi korlátozások:

A társaság tagjai évente, a méretkorlátozás alá eső békés halakból 80 kilogrammot, ragadozó halakból (süllőből, harcsából, csukából) összesen 50 kilogrammot és legfeljebb 25 darabot tarthatnak meg. A balin horgászatára csak az országos horgászrendben meghatározott tilalmak érvényesek, az éves kvótába nem kell beszámítani.

A területi engedély, fogási napló vezetése:

A Pölöskeitó által kiadott területi jegy fogási naplóját a központilag kiadott naplóval együtt, a Rendeletben meghatározott módon kell vezetni: A megtartani kívánt hal kilogrammban mért tömegét egy tizedes jegy pontossággal kell rögzíteni.

Egyéb szabályok:

Az éves horgászengedéllyel rendelkező tagok a társaság által kiadott névre szóló táblával 1 db jelölt horgászhelyet létesíthetnek és tarthatnak fenn a tó területén. A jelölt horgászhelytől mért 30 méteres távolságban, horgászni - a rablóhalas horgászat kivételével -a hely fenntartójának engedélye nélkül tilos! A jelölés területén állandó jelleggel legfeljebb 2 db fa kikötő karó helyezhető el. Jelölt helyek egymástól minimum 30 méter távolságra létesíthetők.
A társaság tagja tárgyévre befizetett támogatásonként legfeljebb 2 darab, a társaság által rendelkezésre bocsátott jelöléssel ellátott csónak tartására jogosult a Kft területén.
A társaság tagjai által bérelt szigetről, csak a Bérlő beleegyezésével lehet horgászni. A szigetről történő horgászathoz 1 db, a sziget sorszámával ellátott jelölt hely létesíthető, melynek 30 méteres távolságában etetést végezni, horgászni a hely bérlőjének engedélye nélkül tilos! A vendéghelyeken a vendégek jelenléte esetén másoknak tilos horgászni.
A megtartani kívánt halat ( csalihal kivételével ) a horgászat befejezése után a tóban tárolni tilos! Az elvitelre szánt halat egészben, fejjel, farokkal együtt kell tartani, darabolás, filézés, a horgászzsákmány eladása, gazdasági célú cseréje tilos. Csalihal tárolására szolgáló edény űrtartalma legfeljebb 100 liter lehet.
A kíméletes bánásmód érdekében valamennyi horgásznak rendelkezni kell a szakszerű tömeg- és hosszméréshez szükséges eszközökkel, megfelelő méretű pontymatraccal, merítő szákkal és sebfertőtlenítővel.
A társaság területén tiltott minden olyan engedély nélküli tevékenység, amely a természeti vagy épített környezet megváltoztatásával jár!
Március 1-től április 30-ig terjedő időszakban csak a társaság tagjai horgászhatnak pergető módszerrel kizárólag harcsára, az arra alkalmas felszereléssel és megfelelő méretű mű csalival.
Távolra behordott szerelékkel horgászni csak mások zavarása nélkül a szomszédos horgászhelyek tiszteletben tartásával szabad. A horgászhelytől számított 30 méteren túl biztosítani kell a csónakok akadálymentes közlekedését!
A társaság területén lékhorgászati tevékenységet mindenki csak saját felelősségére és kockázatára folytathat. A társaság nem ellenőrzi a jég állapotát és vastagságát, arról minden horgásznak előzetesen saját magának kell meggyőződnie. A társaság ennek megfelelően a lékhorgászat során vagy azzal összefüggésben bekövetkezett minden káreseménnyel kapcsolatosan a felelősségét kizárja. A nem megfelelő vastagságú jeget csónakkal, vagy bármi más módon feltörni, a feltört jég közt horgászni tilos.
A Társaság területén zajjal járó munkavégzés munkanapokon 08-16 óra között engedélyezett. Aggregátor használata csak munkavégzés céljából engedélyezett. A tavon robbanómotorral ellátott csónak a horgászok által nem használható.

A társaság hatályos rendelkezései megtekinthetők a tóparton, vagy letölthetők a társaság honlapjának letöltések menüpontjából.